Comunicația

În nevoia de a comunica oamenii, de-a lungul timpului, au dezvoltat diverse sisteme.
În cazul echipamentelor terminal de date întâlnim comunicații prin fir sau prin radio.