PostgreSQL este un sistem de baze de date obiect-relațional puternic, care utilizează și extinde limbajul SQL, combinat cu multe caracteristici care stochează și scalează în condiții de siguranță cele mai complicate sarcini de date. Originile PostgreSQL datează încă din 1986 ca parte a proiectului POSTGRES de la Universitatea din California, Berkeley și au mai mult de 30 de ani de dezvoltare activă pe platforma de bază.

Instalare

Înainte de instalare realizăm actualizarea sistemului/serverului. Toate comenzile sunt rulate de către utilizatorul root

sudo su -
apt update && apt upgrade && apt full-upgrade

după care vom instala PostgreSQL, varianta pusa la dispoziție de depozitul Debian/Ubuntu:

apt install postgresql-common

Vom rula scriptul ce ne va configura sursa de pachete deoarece Ubuntu 22.04 are versiunea PostgreSQL 14 în distribuție, personal doresc să folosesc versiunea 15 a lui PostgreSQL, chiar dacă în acest moment versiunea 16 este stabilă (pentru a evita eventualele probleme cu alte aplicații/servicii dacă folosesc o versiune prea veche sau prea noua). Astfel am și posibilitatea de a instala versiuni diferite ale PostgreSQL dacă necesitatea o va impune:

sh /usr/share/postgresql-common/pgdg/apt.postgresql.org.sh

Instalăm versiunea 15 a lui PostgreSQL:

apt install postgresql-15

Atribuim user-ului postgres o parola:

su - postgres

ne conectăm la baza de date postgres

psql

ALTER USER postgres PASSWORD 'myP@ssw0rd';

Verificăm cu noile credențiale că e putem conecta la serverul local:

psql -h localhost -U postgres -d postgres

Dacă încercăm să accesăm baza de date din afara mașinii (serverului) nu vom reuși deoarece nu am setat nici o regulă în firewall-ul ufw, deocamdată nici nu doresc să fie accesibil din afară: