InfluxDB

InfluxDB este o bază de date open source (TSDB) dezvoltată de InfluxData. Este scrisă în Go și optimizată pentru stocarea rapidă și disponibilitatea rapidă a datelor din serii de timp în domenii cum ar fi: monitorizarea operațiilor, aplicațiile privind măsurarea diferitelor mărimi, stocarea datelor primite de la senzorii IOT și analize în timp real.
InfluxDB nu are dependințe externe și pune la dispoziție prin portul 8086 interogarea obiectelor folosind limbajul SQL.

Instalare server InfluxDB - Debian 9

Toate comenzile de mai jos sunt realizate de către userul root sau de către un user ce are drept de administrare (de exemplu folosind comanda sudo).

Pentru început vom descărca cheia:
wget https://repos.influxdata.com/influxdb.key

Instalăm cheia:
apt-key add influxdb.key

Creăm fișierul cu lista unde se află depozitul cu fișierele a fi instalate, de această dată fără a folosi un editor, folosind comanda:
echo "deb https://repos.influxdata.com/debian stretch stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list

Realizăm actualizarea informațiilor legate de pachete:
apt update

Instalăm serverul/serviciul influxdb:
apt install influxdb

După instalare verificăm dacă serviciul/serverul este active:
systemctl status influxdb

După ce constatăm că serviciul/serverul nu este pornit/activ, ca în imaginea de mai sus, vom recurge la pornirea acestuia:
systemctl start influxdb
și la o nouă verificare
systemctl status influxdb

pentru ca serviciul să pornească automat odată cu pornirea sistemului rulăm și comanda
systemctl enable influxdb
În vederea creării de noi baze de date și de înserări de date vom crea un nou user numit telegraf cu toate privilegiile.
Numele acestui user este ales intenționat același cu al serviciului telegraf, serviciu ce va prelua datele de la serverul mqtt și le va transfera/înscrie în baza de date creată în influxdb:
influx -execute "create user "telegraf" with password 'parola' with all privileges;"

De asemenea vom crea userul grafana cu toate privilegiile.
Numele acestui user este ales intenționat același cu al serviciului grafana, serviciu ce va prelua datele de la serverul influxdb și le va transfera, în vederea prelucrării grafice, în grafana:
influx -execute "create user "grafana" with password 'parola' with all privileges;"