Grafana

Grafana este un server/serviciu dezvoltat open source în vederea analizării datelor funcție de timp.
Împreună cu influxdb Grafana face echipă numai bună în vederea analizei și afișarii datelor.

Instalare Grafana - Debian 9

Atenție: De la data de 05.01.2019 s-a schimbat adresa serverului cu pachete.

Toate comenzile de mai jos sunt realizate de către userul root sau de către un user ce are drept de administrare (de exemplu folosind comanda sudo).

Pentru început vom creea fișierul cu lista unde se află depozitul cu fișierele a fi instalate, de această dată fără a folosi un editor, folosind comanda:
echo "deb https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/ stretch main" > /etc/apt/sources.list.d/grafana.list

echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" > /etc/apt/sources.list.d/grafana.list

Descărcăm cheia:
wget https://packagecloud.io/gpg.key

wget https://packages.grafana.com/gpg.key

Instalăm cheia:
apt-key add gpg.key

Reactualizăm lista cu pachete:
apt update

Instalăm serverul/serviciul grafana:
apt install grafana

Verificăm dacă este pornit seriviciul/serverul grafana-server:
systemctl status grafana-server

Pornim serverul/servicul grafana-server:
systemctl start grafana-server

Verificăm dacă este pornit seriviciul/serverul grafana-server:
systemctl status grafana-server

pentru ca serviciul să pornească automat odată cu pornirea sistemului rulăm și comanda
systemctl enable grafana-server

În vederea configurării, determinăm adresa ip a calculatorului unde rulează grafana-server:
ip a

Ne logăm pentru prima oară la servicul asigurat de grafana, folosind ca și utilizator admin cu parola admin, după care vom fi obligați a introduce o altă parolă pentru utilizatorul admin:

Adăugăm sursa prin alegerea tipului de sursă, în acest caz InfluxDB:

Configurăm grafana cu datele de logare create anterior, în cazul de față utilizatorul bazei de date: grafana și baza de date: espduino:

Atenție: De cele mai multe ori sunt erori datorate problemelor de logare cauzate de lipsa utilizatorlui sau a bazei de date.

inițial obțineam erori datorate lipsei bazei de date espduino. Din analiza serverelui InfluxDB am constat lipsa acestei baze de date și am remediat eroarea prin creearea bazei de date espduino, ca în imaginea de mai jos:
Comenzile sunt:
//intrăm în serverul InfluxDB
influx
//afișam bazele de date aflate în server
show database
//dacă constatăm lipsa bazei de date o creăm
create database espduino
//ieșim din consola bazei de date
quit

După care apăsăm butonul Back și avem deja creată prima sursă de date la care grafana s-a conectat:

Captur__de_ecran_din_2019-01-11_14-56-09