MONITORIZAREA BATERIILOR

Monitorizarea stării de încărcare, în care se află bateria plumb-acid, presupune o monitorizare continuă având în vedere că de cele mai multe ori bateria alimentează un sistem ce presupune a fi neîntreruptibil, pe perioade îndelungate, sau că bateriile fac parte dintr-un sistem off grid sau mixt, un sistem on grid – off grid, ce se află supuse încărcării unui încărcător automat alimentat de la rețea sau de la un sistem fotovoltaic. Bateria supusă monitorizării este de cele mai multe ori realizată din elemente individuale sau din mono-blocuri cu 3 elemente (cu tensiunea nominală de \(6 [V]\)) sau 6 elemente (cu tensiunea nominală de \(12 [V]\)) conectate în serie până la obținerea tensiunii nominale necesară a fi debitată de către baterie.

Pentru o monitorizare continua, pe lângă partea de hardware, adeseori este necesar și de suportul software ce pune la dispoziție servere (servicii client-server) pentru protocolul necesar transmiterii, stocării datelor, afișarea datelor, procesarea datelor și semnalizarea eventualelor disfuncționalități.

Deoarece în realizarea bateriei este important ca toate elementele să fie de același tip (capacitate și tensiune), la fel și pe timpul exploatării este important ca acestea să-și păstreze gradul de uzură, sensibil egale între elementele ce alcătuiesc bateria, deoarece pierderea timpurie a caracteristicilor electrochimice a unui element sau a câtorva elemente va face să scoată din uz înainte de termen bateria. Cu alte cuvinte cel mai slab element al grupului, din cadrul bateriei, va impune performanțele acestei baterii.

Pentru a determina, din timp, care element sau monobloc, din care grup, a pierdut caracteristicile electrochimice comparativ cu celelalte elemente sau mono-blocuri din grupurile (string) ce alcătuiesc bateria, se impune monitorizarea fiecărui monobloc sau gruparea mai multor elemente, în vederea monitorizării, în cazul în care nu este posibil monitorizarea fiecărui element, ce alcătuiesc bateria.

Servicii client-server folosite în monitorizare

După culegerea informațiilor privind nivelul de tensiune aferent fiecărui grup monitorizat se impune ca acestea să fie transmise, la distanță, în vederea prelucrării informațiilor și luarea deciziilor cu privire la gradul de încărcare sau de uzură a bateriei sau a unui grup anume ce este monitorizat.

Serviciul Mosquitto - MQTT

MQTT este acronimul din engleză a MQ Telemetry Transport. Reprezintă un protocol de comunicare, special proiectat, pentru a folosi la minimum lățimea de bandă necesară unei comunicații într-o rețea cu latență mărită. Astfel protocolul este ideal a fi folosit în comunicațiile mașină-mașină sau IoT din englezescul "Internet Of Thinks" - internetul lucrurilor.

Instalarea și configurarea acestui serviciu este prezentată în cele ce urmează pentru distribuția Debian 9 sau 10 ce are ca sistem de operare Linux®. Toate comenzile vor fi rulate într-o consolă/terminal deschisă pe server. Comenzile sunt rulate de către utilizatorul root sau de către un utilizator cu drepturi de administrare.

Pentru început vom descărca cheia:

foo@bar:~$ wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key

Instalăm cheia:

foo@bar:~$ apt-key add mosquitto-repo.gpg.key

Creăm fișierul cu lista unde se află depozitul cu fișierele a fi instalate:

foo@bar:~$ nano /etc/apt/sources.list.d/mosquitto.list  

După deschiderea unui fișier gol scriem, folosind editorul preferat, în acest caz nano, următoare:

deb http://repo.mosquitto.org/debian stretch main

Am să continui și am să rescriu cu ocazia următorului proiect ce va folosi monitorizarea.