Testare nivel RSSI

Pentru realizarea codului sursă s-a folosit Visual Studio Code cu extensia Pymakr instalată.
În vederea testelor de comunicație s-au folosit două module Fipy, în care unul a fost desemnat a fi Emițător iar cel de al doilea Receptor.
La receptor pentru a determina pragurile privind nivelul/calitatea semnalului recepționat RSSI s-a folosit indicare ledul RGB cu care este dotat modulul Fipy. De asemenea, la unele măsurători, s-a folosit și comunicația serială în vederea determinării în valori absolute a RSSI.
Codul sursă folosit pentru emițător Tx este:

    # main.py -- put your code here!
    # codul pentru modulul LoRa Tx Fipy

    import pycom
    import time

    pycom.heartbeat(False)

    time.sleep(1)

    pycom.rgbled(0x7f0000)
    time.sleep(1)
    pycom.rgbled(0x7f7f00)
    time.sleep(1)
    pycom.rgbled(0xff00)
    time.sleep(1)
    #############################
    from network import LoRa
    import socket
    import time
    import ubinascii
    time.sleep(1.0)

    lora = LoRa(mode=LoRa.LORA, region=LoRa.EU868, frequency=868000000) # atenție variabila frequency sa fie aceeași și la receptor
    s = socket.socket(socket.AF_LORA, socket.SOCK_RAW)
    s.setblocking(False)

    while True: # rulez la infinit
        s.send('Ping') # trimit mesajul
        
        pycom.rgbled(0xFF0000) # programez LED-ul RGB pentru culoarea Rosu
      time.sleep(1) # pauza o secundă
        pycom.rgbled(0x7f7f00)  # programez LED-ul RGB pentru culoarea Oliv 
        time.sleep(1) # pauza o secundă
        pycom.rgbled(0x00FF00) # programez LED-ul RGB pentru culoarea Verde
        time.sleep(1) # pauza o secundă
    #############################

Codul sursă pentru receptor Rx este:

    # main.py -- put your code here!
    # codul pentru modulul LoRa Rx Fipy

    from network import LoRa
    import socket
    import time
    import pycom

    # Se va alege o regiune corespunzător cu locația noastră unde folosim modulul
    # Asia = LoRa.AS923
    # Australia = LoRa.AU915
    # Europa = LoRa.EU868
    # Statele Unite = LoRa.US915
    lora = LoRa(mode=LoRa.LORA, region=LoRa.EU868, frequency= 868000000)
    s = socket.socket(socket.AF_LORA, socket.SOCK_RAW)
    s.setblocking(False)
    pycom.heartbeat(False)

    while True:
    if s.recv(64) == b'Ping':

    status=lora.stats()
    rssi = status.rssi
    snr = status.snr
    # print(lora.stats())
    print("RSSI= %s" %rssi)
    print("SNR= %s" %snr)

    int_rssi=int(rssi)
    if int_rssi >=-71:
    pycom.rgbled(0x00FF00) # LED Verde
    elif int_rssi <=-71 and int_rssi >=-120:
    pycom.rgbled(0x000FF0) # LED Abastru
    elif int_rssi <= -121:
    pycom.rgbled(0xFF0000) # LED Rosu
    int_rssi=0 # initializez valoarea RSSI

Pentru a ne putea conecta prin wifi folosind protocolul ftp se va realiza conexiunea cu routerul wifi folosind fișierul boot.py:

 boot.py -- run on boot-up
import machine
import os

uart = machine.UART(0, 115200) # Sterge linia daca nu se doreste port serial
os.dupterm(uart) # Sterge linia daca nu se doreste terminal la portul serial

if machine.reset_cause() != machine.SOFT_RESET:
from network import WLAN

# Stabilim care este reteaua wireless la care ne conectam, daca nu se conecteaza va trece in modul implicit AP 
known_nets = [('SSID', 'parola')] 

wl = WLAN()

original_ssid = wl.ssid()
original_auth = wl.auth()

wl.mode(WLAN.STA)

available_nets = wl.scan()
nets = frozenset([e.ssid for e in available_nets])

known_nets_names = frozenset([e[0] for e in known_nets])
net_to_use = list(nets & known_nets_names)

try:
net_to_use = net_to_use[0]
pwd = dict(known_nets)[net_to_use]
sec = [e.sec for e in available_nets if e.ssid == net_to_use][0]
wl.connect(net_to_use, (sec, pwd), timeout=10000) # Timpul de asteptare pentru conectare (ms)
except:
wl.init(mode=WLAN.AP, ssid=original_ssid, auth=original_auth, channel=6, antenna=WLAN.INT_ANT)

Pentru început s-a măsurat valorile RSSI cu emițătorul și receptorul apropiate, obținându-se valori perfecte pentru RSSI=0, ca în figura de mai jos:

Module_Fipy_masurare_teren
Modulele pregătite pentru măsurarea în teren

RSSI_apropiat
Nivelul RSSI=0 pentru module apropiate, ca mai sus

Pentru operativitate util este a folosi un automobil:
Masuratori_teren_automobil
Măsurători în teren

Nr. crt. Distanța [km] RSSI [dBm] Tip antenă Receptor Tip antenă Emițător Captura ecran
1 2,2 -115 Yagi-Uda boom izolat Stick Yagi_Uda_izolat_RSSI-115
2 2,2 -115 Yagi-Uda boom metalic Stick Yagi_Uda_aluminium_RSSI-115
3 2,2 -121 Stick Stick Stick_RSSI-115
4 2,9 -127 Yagi-Uda boom izolat Stick Yagi_Uda_izolat_RSSI-126
5 2,9 - Stick Stick Fără recepție

Încercările au fost realizate în următoarele condiții:

 • Înălțimile antenelor față de sol la aproximativ 1,8 m;
 • Încercările au fost realizate în interiorul unui municipiu cu blocuri și alte edificii destul de înalte;
 • Încercările 1-3 sunt realizate pe o direcție cu mai multe case decât blocuri până la limita municipiului;
 • Încercările 4-5 sunt realizate pe o direcție cu mai multe blocuri și clădiri înalte.

  Concluzia este că la recepție o antenă cu câștig ridicat face diferența și se pot obține distanțe lungi sau consumuri mai mici, în funcție de ce se dorește. Antele Yagi-Uda de 12 elemente sunt cele de aici. Antena cu boom izolat este mai puțin zgomotoasă ca cea cu boom-ul din aluminium dar este mai puțin rezistentă în timp, la intemperii.